.
Nawigacja  
  OSP Strzelce
  aktualnosci - news
  OSP Strzelce Zdarzenia - fires, accidents
  1% Dla OSP Strzelce
  Historia Strzelec - History Places
  Jednostka Operacyjno - Techniczna kat. II
  srodki
  zarzad OSP
  Prezesi i Naczelnicy 1946-2014 - Heads Volunteer Fire Department from 1946
  historia OSP - History of Fire station in Strzelce
  lista linkow
  Sponsorzy
  Obowiązki i uprawnienia członków JOT w Strzelcach
  zebrania
  zawody
  Galeria
Dzisiaj stronę odwiedziło już 4 odwiedzający (22 wejścia) tutaj!
Historia Strzelec - History Places


STRZELCE
Pierwsza położoną najbliżej Namysłowa miejscowością, której nazwa mówi o tym, że tutaj właśnie mieszkali ludzie pełniący służbę dla miasta Namysłowa są Strzelce. Mieszkali tu pierwotnie zawodowi myśliwi posługujący się w najdawniejszych czasach łukami. Przez długie lata w Strzelcach mieściła się strażnica, bo przez Rychnów i Bukowę Śląską przebiegał Trakt Krakowski. Namysłowscy strzelcy pilnowali przestrzegania przymusu drożnego i respektowania prawa składu.
Pierwsza wiadomość o wsi pochodzi z 19 lutego 1283 roku. Książę śląski Henryk Prawy odnowił sołtysowi Janowi w Strzelcach przywilej na lokowanie wsi. Wieś istniała więc już przed 1283 roku i wydany wówczas dla sołtysa dokument stanowił odnowienie zaginionego oryginału. Dnia 26 lutego 1326 roku proboszcz w Strzelcach Henryk wystąpił jako świadek w dokumencie pewnego Güntera ze Świebodów. Jest to pierwsza wzmianka o istnieniu kościoła w Strzelcach, który powstał wcześniej. W roku 1353 księga wyposażenia księstwa wrocławskiego wymienia dużą wieś Strzelce, która posiadała 103 łany. Około połowy XV wieku zbudowano zasklepioną nawę kościoła. Z tego okresu pochodzi także prezbiterium świątyni. Wieża pochodziła z końca XV wieku. W roku 1525 katolicki kościół zajęli protestanci, ludność musiała zmienić wyznanie z woli właściciela wsi. W roku 1654 cesarska komisja rządowa rewindykowała kościół na rzecz katolików. Ostatni pastor Zabte musiał opuścić parafię. W tym czasie wieś stanowiła cesarskie lenno, które znalazło się w zastawie Rady Miasta Wrocławia. W roku 1654 pierwszym katolickim proboszczem został ksiądz Petricius. W 1789 roku część wsi i plac, na którym stał kościół należały do jurysdykcji Rady Miasta Wrocławia. W 1795 roku część wsi z dworem należała do Wrocławia, druga część do Bukowy Śląskiej. Jej właścicielem był wówczas von Strachwitz - prałat wrocławskiej katedry. Trzecia część wsi należała do Woskowic Małych, którym władała wdowa von Kalkkreuth. W 1817 roku w południowej części wsi przy drodze na Woskowice Górne wystawiono wiatrak, który został w połowie XIX wieku przeniesiony do Domaszowic, by w 1889 roku powrócić znów do Strzelec. W 1844 roku wieś Strzelce podzielona była nadal na trzy części. We wsi były szkoły protestancka i katolicka. W roku 1929 w Strzelcach mieszkało 1296 osób, w 1939 - 1641. Do wsi należały kolonie: Zaleśne (Salesche), Strzelce Ratajskie (Rateiski) i Szeroka Wieś (Breitend).
                                                                              
                                                                            pocztówka z  1901r


pocztówka 1915r


Zajazd Hermanna Rapke 1915 -1920
budynek  Rady Gminy w latach 1945-1954
Obecnie świetlica wiejska w Strzelcach


Poczta, pomnik ofiar wojny Prusko-Francuskiej
Kościół Ktolicki, Kościół Protestancki,
zdjącie 1916r


widokówka przedstawia najważniejsze budynki Strzelec na początku lat dwudziestych XX w.
-kościół Ewangelicki (nie istniejący obecnie) dom księży ( obecnie zamieszkały przez P. Kosiarskiego)
-kościół katolicki 
zdjęcie 1921r


-kościół ewangelicki, - pomnik ofiar wojny Prusko-Francuskiej (w tle) i I wojny światowej (na pierwszym planie prawdopodobnie w tym miejscu znajduje się kapliczka na placu obok kościoła)
-kościół katolicki, pałac ( staojący obecnie)- dom towarowy Georga Passka (prawdopodobnie były sklep koło kościoła obecnie mieszkanie P. Maras), - szkoła (sprwauje swoją funkcję do dziś) 
pocztówka z 1932r


-kościół ewangelicki, - pomnik ofiar wojny Prusko-Francuskiej (w tle) i I wojny światowej (na pierwszym planie prawdopodobnie w tym miejscu znajduje się kapliczka na placu obok kościoła)
-kościół katolicki, pałac ( staojący obecnie), pałac (stoi do dziś)
pocztówka 1935-1939r


Pomniki w Strzelcach - na pierwszym planie dla poległych I wojny, na drugim wojny prusko-francuskiej 1870-71 r.
skan z papieru gazetowego z roku 1924-1926
 
Strzelce po 1945 roku
-Gmina Strzelce – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1945-1954w woj. wrocławskim i woj. opolskim (dzisiejsze woj. opolskie). Siedzibą władz gminy były Strzelce.

Gmina Strzelce powstała po II wojnie światowej na terenie tzw. Ziem Odzyskanych (tzw. II okręg administracyjny – Dolny Śląsk). 28 czerwca 1946 gmina – jako jednostka administracyjna powiatu namysłowskiego – weszła w skład nowo utworzonego woj. wrocławskiego. 6 lipca 1950 gmina wraz z całym powiatem namysłowskim weszła w skład nowo utworzonego woj. opolskiego.

Według stanu z 1 lipca 1952 gmina składała się z 8 gromad: Domaszowice, Dziedzice, Gręboszów, Polkowskie, Strzelce, Włochy, Woskowice Górne i Woskowice Małe. Gmina została zniesiona 29 września 1954 wraz z reformą wprowadzającą gromady w miejsce gmin. Jednostki nie przywrócono 1 stycznia 1973 wraz z kolejną reformą reaktywującą gminy, a jej dawny obszar wszedł głównie w skład nowej gminy Domaszowice.

Materiały pochodzą ze strony: http://wroclaw.hydral.com.pl/37,mpow.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Strzelce_(województwo_opolskie)#cite_note-1
 
   
Reklama  
   
Telefony alarmowe:  
  Straż Pożarna - tel; 998

Pogotowie - tel; 999

Policja - tel; 997

telefon ratunkowy - tel;112

 
Zdarzenia za 2014:  
  POŻARY --

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA --

FAŁSZYWE ALARMY - 0

Razem - 28
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=