.
Nawigacja  
  OSP Strzelce
  aktualnosci - news
  OSP Strzelce Zdarzenia - fires, accidents
  1% Dla OSP Strzelce
  Historia Strzelec - History Places
  Jednostka Operacyjno - Techniczna kat. II
  srodki
  zarzad OSP
  Prezesi i Naczelnicy 1946-2014 - Heads Volunteer Fire Department from 1946
  historia OSP - History of Fire station in Strzelce
  lista linkow
  Sponsorzy
  Obowiązki i uprawnienia członków JOT w Strzelcach
  zebrania
  zawody
  Galeria
Dzisiaj stronę odwiedziło już 5 odwiedzający (25 wejścia) tutaj!
Jednostka Operacyjno - Techniczna kat. II


Dnia 12 lutego 2008r odbyło się zebranie Zarządy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach, na którym Zarząd jednogłośnie przyjął Uchwałę NR2/08 w sprawie powołaniaJednostki Operacyjno-Technicznej OSP w Strzelcach.

                                            

Działając na podstawie Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach
Zarząd ZOSP RP w Strzelcach postanawia, co następuje: 

1. Przyjmuje Regulamin Organizacyjny Jednostki Operacyjno - Technicznej OSP w Strzelcach (zał. Nr 1) 

2. Zgodnie z uchwałą Nr124/22/2005 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 28 czerwca 2005 na podstawie wytycznych odnoszących się do kategoryzacji Jednostek Operacyjno – Technicznych, przyjmuje IIkat. Jednostki Operacyjno – Technicznej dla OSP w Strzelcach 

3. Przyjmuje zaproponowanych przez Naczelnika OSP Strzelce wykaz członków czynnych    wchodzących w skład Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP Strzelce. Stanowiących obsadę w ilości 2 sekcji, Samochodów Ratowniczo - Gaśniczych będących na stanie OSP w Strzelcach. tj; (zał. Nr 2)
-Jelcz 004 GCBA 6/32
-VW T-4 GLM 12 

4. Obsadę oraz przydzielenie poszczególnych funkcji w sekcjach (zgodnie z normatywem,
oraz rodzajem wyszkolenia) powierza się naczelnikowi OSP w Strzelcach. 


                                                                                                                          Zarząd  
                                                                                                  OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
                                                                                                                  W STRZELCEACHJednocześnie przypomina się iż w działaniach Ratowniczo-Gaśniczych mogą uczestniczyć tylko osoby które zostały skierowane i pozytywnie ukończyły  podstawowy kurs dla strażaków ochotników (świadectwo ukończenia kursu) przeszły określone badania lekarskie oraz objęte są imiennym - indywidualnym ubezpieczeniem.


 
   
Reklama  
   
Telefony alarmowe:  
  Straż Pożarna - tel; 998

Pogotowie - tel; 999

Policja - tel; 997

telefon ratunkowy - tel;112

 
Zdarzenia za 2014:  
  POŻARY --

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA --

FAŁSZYWE ALARMY - 0

Razem - 28
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=